Home

De stallen moeten schoon en daar hebben wij uw hulp bij nodig! Help pluimveehouders die getroffen zijn door de fipronil-affaire en kom boenen bij de boeren.

Ook pluimveehouders die hulp kunnen gebruiken bij het schoonmaken van de stallen, kunnen zich via deze website aanmelden.

VOOR VRIJWILLIGERs VOOR BOEREN

Nieuwsgierig hoe de actie Boenen bij de Boeren in z’n werk gaat?
Lees hier een verslag.

Waarom deze actie?

De ontwikkelingen rond de fipronilbesmetting van pluimveebedrijven hebben grote impact op de agrarische sector in de Gelderse Vallei. Veel bedrijven krijgen te maken met ingrijpende maatregelen. Na de vogelgriep is dit voor pluimveehouders een nieuwe klap die zij krijgen te verwerken.

Een aantal pluimveehouders dat is getroffen door de fipronil-affaire kan hulp gebruiken bij het schoonmaken van de stal. De stal moet vaak een groot aantal keren worden schoongemaakt en dat is veel werk. Daarnaast maakt de onzekere toekomst het extra zwaar voor de pluimveehouders.

De actie ‘Boenen bij de Boeren’ is in het leven geroepen om de getroffen pluimveehouders te helpen. Via een coördinatiepunt worden vraag en aanbod gekoppeld en steken groepen vrijwilligers, onder leiding van een deskundige voorman, de handen uit de mouwen om de stallen schoon te maken.

Over de actie

De vrijwilligers die zich via deze website aanmelden, worden gekoppeld aan pluimveehouders die hulp bij het schoonmaken van hun stal kunnen gebruiken.

Met de pluimveehouders bekijken we welke hulp er nodig is en wanneer. We koppelen aan elke boer een ploeg van vrijwilligers, die onder leiding van een deskundige voorman op de afgesproken tijd aan het werk gaat. De hulp van de vrijwilligers kan betrekking hebben op ondersteuning bij:

a) ruikoppels: reinigen, verwijderen van mest/strooisel, afvoer van eieren
b) na ruimen: afvoer dode dieren, afvoer eieren, reinigen, verwijderen van mest/strooisel en opruimen.

Voor de vrijwilligers worden schone werkkleding en laarzen geregeld. Er is voor hen ook een hygiënereglement opgesteld. Bekijk hier de hygiëne maatregelen. 

Meer weten?

‘Boenen bij de Boeren’ is een initiatief van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Woudenberg en Wageningen in samenwerking met LTO Gelderse Vallei, NVP en het Poultry Expertise Centre/Meldpunt Fipronil

                      

     

Heeft u vragen over de vrijwilligersactie ‘Boenen bij de Boeren’?
Neem dan contact op met de coördinator Jan Brok via info@boenenbijdeboeren.nl.