Voor pluimveehouders

In 2018 worden er geen
schoonmaakacties meer uitgevoerd.

Bent u een pluimveehouder en kunt u wel hulp gebruiken bij het schoonmaken van uw stal(len)? Meld u dan via onderstaand formulier aan.

Hulp
De hulp van de vrijwilligers kan betrekking hebben op ondersteuning:
a) bij ruikoppels: reinigen, verwijderen van mest/strooisel, afvoer van eieren
b) na ruimen: afvoer dode dieren, afvoer eieren, reinigen, verwijderen van mest/strooisel en opruimen.

Klik hier om de hygiënemaatregelen te bekijken.

Verzekering vrijwilligers
Alle vrijwilligers die zich via Boenenbijdeboeren.nl hebben aangemeld, zijn verzekerd. Mochten er toch iemand spontaan langskomen  dan kan u als pluimveehouder ons speciale formulier downloaden en invullen zodat men alsnog verzekerd is. Klik hier om het verzekeringsformulier te downloaden.

Meld u aan als pluimveehouder
Wij verzoeken u vriendelijk om het formulier volledig in te vullen. Dat is belangrijk om een goede planning te kunnen maken en zoveel mogelijk aan uw wensen te kunnen voldoen. Na ontvangst neemt de coördinator met contact op om alles af te stemmen. Dan worden ook afspraken gemaakt wanneer het schoonmaakteam komt en met hoeveel mensen.

Zijn er nog kippen aanwezig?
JaNee

Bent u IKB-deelnemer
JaNee

Op welke datum zou wat u betreft de hulp moeten starten?

Hoeveel vrijwilligers denkt u nodig te hebben?

Gedurende hoeveel dagen denkt u vrijwilligers nodig te hebben?

Heeft u nog opmerkingen/vragen?